Privaatsustingimused

Mõisted

Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada identifitseerimistunnuse (nt nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator) või füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Isikuandmete töötlemine – automatiseeritud või automatiseerimata toiming isikuandmete või nende kogumitega (nt kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine).

Isikuandmete töötlemise eesmärgid Ardrais

Koostöölepingu sõlmimine
Kauba tarnimine
Makse-ja krediititingimuste väljastamnie
Arve esitamine
Garantiiteenuste raames kontatkeerumine
Ettenägematute asjaolude ilmnemisel kontakteerumine

Isikuandmete säilitamine

Ardrai hävitab ja kustutab kõik isikuandmed, mille säilitamise eesmärk puudub.

Küpsiste kasutamine

Küpsiseid kasutame anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta.
Küpsiste kasutamise mittenõustumisega on võimalik seadmes salvestatud küpsised blokeerida.

Kontakt

Isikuandmete töötlemist puudutavates küsimustes palume kontakteeruda:
Ardrai OÜ, registrikood 16469259, e-post info@ardrai.ee